ÚVODEM

Společnost PROJEKCE TVB s.r.o. je nově omlazená společnost, která byla založena roku 1993. Základním předmětem činnosti společnosti je projektová a inženýrská činnost v enrgetické a technologické výstavbě.
ÚVODEM Činnosti společnosti jsou zajišťovány zodpovědnými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi, kteří absolvují pravidelná školení u jednotlivých výrobců technologií. Dále prochází vzděláváním ve znalostech ČSN a dalších bezpečnostních předpisů.
Společnost PROJEKCE TVB s.r.o., byla založena jako dceřiná společnost firmy REPOS plus a.s., se kterou byly spojeny veškeré projekční a technické práce. Od roku 2006 společnost prošla kompletní restrukturalizací, kdy se společnost zaměřila na poskytování samostatných služeb po celé ČR.

Hlavním cílem společnosti je poskytovat projekční činnost v energetické výstavbě a docílit energetických úspor při jakékoliv rekonstrukci a dosažení uspokojivých finančních nákladů na jejich provozování.
Práce jsou prováděny po celé ČR.

Společnost je členem komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V současné době se snažíme o zapsání do seznamu osob oprávněných provádět energetické audity a k činnostem v oblasti energetické účinnosti.

Proti veškerých chybám a možným problémům je společnost řádně pojišťěna a dále je pojištěna samostatně autorizovaná osoba u ČKAIT proti vzniklým škodám způsobených autorizační osobou.
PROJEKCE TVB s.r.o.
Tyršova 407,
Velký Osek, 281 51

tel.: +420 602 448 072

e-mail:
projekcetvb@projekcetvb.cz

IČO: 64050807
DIČ: CZ64050807