POSKYTOVANÉ SLUŽBY

TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V ENERGETICKÉ VÝSTAVBĚ

PROJEKTOVÁ ČINNOST V OBLASTI:
 • TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOV(VYTÁPĚNÍ, KANALIZACE, VODO A PLYNO INSTALACE)
 • PŘÍPOJKY KANALIZACE, VODY A PLYNU
 • REKONSTRUKCE OTOPNÝCH SOUSTAV
 • PLYNOVÉ KOTELNY, KOTELNY NA LTO, KOTELNY NA BIOMASU
 • VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA(DOMOVNÍ STANICE, SMĚŠOVACÍ STANICE, SMĚŠOVACÍ UZLE..)
 • TEPLOVODY, HORKOVODY, PLYNOVODY, KANALIZACE
 • REGULACE OTOPNÝCH SYSTÉMŮ OBJEKTŮ(PANELOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY, RD..)
 • REGULAČNÍ STANICE PLYNU (PRŮMYSLOVÉ,DOMOVNÍ….)
 • TECHNOLOGICKÉ ROZVODY (POTRAVINÁŘSKÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY..)
 • PARNÍ SYSTÉMY(ROZVODY PÁRY A KONDENZÁTU, REGULAČNÍ STANICE PÁRY..)
 • ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z TECHNOLOGIE
 • TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
 • CENTRÁLNÍ A MÍSTNÍ OHŘEVY TUV
 • ROZVODY TLAKOVÉHO VZDUCHU, ROZVODY OSTATNÍCH PLYNÝCH MÉDIÍ
 • DOPOUŠTĚCÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ

ZAMĚŘENÍ A ZAKRESLENÍ SKUTEČNÝCH STAVŮ OBJEKTŮ(PRŮMYSLOVÉ AREÁLY,VEŘEJNÉ OBJEKTY,RODINNÉ DOMY..)
ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA(PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ, KONTROLA PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ, TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNĚNÍ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU…
VYPRACOVÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK, KALKULACÍ A ROZPOČTŮ
VYPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A TECHNICKÉHO NÁVRHU STAVEB
VIZUÁLNÍ KONTROLA SVÁRŮ
ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ ORGANIZACE PRO MOŽNOU REALIZACI VYPROJEKTOVANÝCH PRACÍ
PROJEKCE TVB s.r.o.
Tyršova 407,
Velký Osek, 281 51

tel.: +420 602 448 072

e-mail:
projekcetvb@projekcetvb.cz

IČO: 64050807
DIČ: CZ64050807