REFERENCE SPOLEČNOSTI
ZAKÁZKY, NA KTERÝCH SE SPOLEČNOST PODÍLALA

Rok Název zakázky Investor stavby Stručný popis stavby
2010      
2010 Rekonstrukce parovodů-Jablonec centrum na horkovod Jablonecká teplárenská a realitní a.s. rekonstrukce parního systému -centrum JBC-25 VS
2010 Připojení nové sirupárny na páru a kondenzát v závodě KMV Karlovarské minerální vody a.s. rozvody pára a kondenzátu
2010 Rekonstrukce vytápění a rozvodu ZTI-hotel SLEZAN hotel SLEZAN-Bruntál rekonstrukce PK+rozvodů ZTI
2010 Úprava a regulace topného sysstému objektu Kosmonautů 1550 Kos.1550-Turnov úprava OS+regulace OS
2010 Připojení nové sirupárny na chlazení v závodě KMV Karlovarské minerální vody a.s. rozvody chlazení
2010 Rekonstrukce strojovny tlak.vzduchu - DENSO Liberec-úprava DENSO LBC a.s. úpravy rozvodů tl.vzduchu
2010 Připojení záložního zdroje pro ohřev TUV-Kostelec n.Č.L-kotelna LTO MTH Kolín s.r.o.-Energie AE kotelna LTO pro ohřev TUV
2010 Připojení závodu Dobrá voda na novou ČOV Poděbradka a.s. připojení závodu na ČOV-odpadní vody,CO2
2010 Zvýšení účinnosti energetiky a úspory tepelné energie v závodě KRPA PAPER a.s. KRPA PAPER rekonstrukce vytápění závodu KRPA PAPER
2009      
2009 Rekonstrukce zdroje tepla - obec Višňová obec Višňová rekonstrukce CZT obce Višňová
2009 TZB - KREMENCOVA BRNO (ÚT,ZTI,PLYN) FENDAMENT s.r.o. TZB vč.přípojek kom.objektu
2009 Plynovod - MURIDKE-PAKISTÁN G-MAR s.r.o. plynovod-přípojka el.Muridke-Pakistán
2009 Propojení tepelných okrsků JAHODIŠTĚ a NOUZOVKA - Český Brod MTH Kolín s.r.o. - Energie AE rekonstrukce CZT,PK a OPS
2009 Plynofikace bytů v Kořenově samospráva Kořenov plynofikace a změna vytápění na domovní PK
2009 TZB - RD JABLOŇOVÁ FENDAMENT s.r.o. TZB vč.přípojek rod.objektu
2009 Úprava a regulace topného systému objektu Jiráskova 7 Město Jablonec nad Nisou úprava OS
2009 Rekonstrukce zdroje tepla CANIS LBC CANIS SAFETY s.r.o. plynofikace objektu vč.přípojky a ING.činnosti
2009 Rekonstrukce TO Pražská MTH Kolín s.r.o. - Energie AE rekonstrukce CZT,PK a OPS
2009 Rekonstrukce TO Dukelských hrdinů MTH Kolín s.r.o. - Energie AE rekonstrukce CZT,PK a OPS
2009 Regulace OS - Lipová 2-8 Sdružení vlastníků byt.sam. - Lipová úprava OS
2009 Dochlazení kondenzátu - ohřev TUV PL Kosmonosy dochlazení kondnezátu v prádelně PL Kosmonosy
2009 Tlakový vzduch 64 Bar - Nafukovačka - MATTONI KV Karlovarské minerální vody a.s. tl.vzduch-rozvod
2009 Vnitřní vybavení RD - RD Rozdrojovice FENDAMENT s.r.o. TZB vč.přípojek rod.objektu
2009 Hydraulický přepočet teplovodní sítě - KOLÍN VS 16 MTH Kolín s.r.o.-Energie AE hydraulický přepočet CZT sítě MTH kolín
2009 Rekonstrukce rozvodů užitkové vody Waldquelle - Kobersdorf Karlovarské minerální vody a.s. rekonstrukce rozvodů vody-Rakousko
2009 Rekonstrukce strojovny tlak.vzduchu - DENSO Liberec DENSO LBC a.s. úprava tl.vzduchu
2009 Úprava parovodů v závodě Magnesia-Mnichov Karlovarské minerální vody a.s. úprava parovodních orzvodů + odvodnění
2009 Mattoni-požární voda Linka A Karlovarské minerální vody a.s. požární voda
2009 Optické kabely vrtů-Mattoni Karlovarské minerální vody a.s. optické kabely-propojení
2009 Rekonstrukce ohřevu TUV Poděbrady-výrobní hala Mlékárna Poděbrady a.s. rekonstrukce ohřevu + dochlazení kompresorů
2009 Optické kabely Magnesia-Mnichov Karlovarské minerální vody a.s. optické kabely-propojení
2009 Úprava a regulace topných systémů MŠ a ZŠ JBC-12 objektů-PD Město Jablonec nad Nisou úprava a regulace otopných systémů
2008      
2008 Dochlazení kondenzátu v závodě JABLONEX GROUP a.s. JABLONEX GROUP a.s. vychlazení kondenzátu
2008 Plynovodní přípojka RD-p.Žváček p.Žváček pl.přípojka
2008 Úprava a regulace objektu MZM v Brně-DP MZM Brno návrh nové OS DP
2008 Rekonstrukce částí VS- Jablonec nad Nisou Jablonecká teplárenská a realitní a.s. úpravy stávajících VS pára/voda
2008 KRPA-přepočet teplovodních sítí-návrh regulace KRPA Paper a.s. hydraulický přepočet
2008 KRPA-tepelná bilance parních rozvodů KRPA Paper a.s. tepelné bilance ztrát potrubí
2008 Úprava a regulace topných systémů MŠ a ZŠ JBC-12 objektů-PD Město Jablonec nad Nisou úprava OS
2008 Rekonstrukce PK-Muzeum bižuterie a skla v JBC Muzeum BaS-JBC rekonstrukce PK
2008 Plynofikace areálu SIEMENS ELEKTROMOTORY s.r.o. Mohelnice Siemens s.r.o. rekonstruce areálu-plynofikace
2008 Rekonstrukce tepla - pěstební skleníky Lednice-ekologické vyt. Památkový ústav ČR Rekonstrukce OS+zdrojů tepla
2008 Zapojení TČ pro ohřev TUV-letní provoz Jablonecká teplárenská a realitní a.s. letní provoz ohřevu TUV za pomocí TČ
2008 Oprava plynové parní kotelny Mlékárny Poděbrady Polabské mlékárny a.s. oprava PK
2008 VS EC 24…Oprava dopouštěcího zařízení Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava DS
2008 VS EC 31…Oprava dopouštěcího zařízení Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava DS
2008 VS EC 33…Oprava dopouštěcího zařízení Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava DS
2007      
2007 Oprava havariované části plynovodu JABLONEX GROUP a.s. havarie části plynovodu
2007 Rekonstrukce ohřevu TUV-objekt Jídelna JABLONEX GROUP a.s. úprava způsobu ohřevuu TUV..letní provoz-PK
2007 Rekonstrukce ohřevu TUV- objekt 8 etáž + podnikové ředitelství JABLONEX GROUP a.s. úprava způsobu ohřevuu TUV..letní provoz-PK
2007 Připojení tepelného okrsku VS-7 na VS 16 MTH Kolín s.r.o. napojení stávajících tep.okrsků na nové rozovdy+nové OPS
2007 Rekonstrukce ohřevu Galvanizovny-letní provoz JABLONEX GROUP a.s. úprava způsobu ohřevu -letní provoz PK
2007 Horkovod-Hostinné KRPA Hostinné a.s. úpravy topných systémů-KRPA
2007 Rekonstrukce vytápění-MODEL OBALY CZ a.s. Hostinné Model Obaly CZ a.s. dokončení rekonstrukce OS
2007 Připojení prádelny na technologie z PK…PL Kosmonosy Siemens s.r.o. připojení tech.prádelny na technologie(pára,kondenzát a rozvody ZTI)
2007 Plynofikaceareálu Weiler Holoubkov Siemens s.r.o. plynofikace areálu-PK
2007 Rekonstrukce PK….Ostrožná 42-Opava SMS Opava rekonstruce stávající PK
2007 Využítí odpadního tepla z technologie KRPA Hostinné a.s. rekonstrukce způsobu ohřevu ÚT a TUV
2007 Zapojení TČ pro ohřev TUV-letní provoz Jablonecká teplárenská a realitní a.s. letní provoz ohřevu TUV za pomocí TČ
2007 VS EC 1…Oprava dochl.kondenzátu a cirkulačních čerpadel Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava chladiče kond. a cirk.čerpadel
2007 VS EC 10…Oprava chladičů kondenzátu Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava chladičů kondenzátu
2007 VS EC 23…Oprava dochl.kondenzátu a cirkulačních čerpadel Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava chladiče kond. a cirk.čerpadel
2007 VS EC 29…Oprava rozvodů TUV a cirkulace TUV Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava venk.rozvodů TUV a cirkulace TUV
2007 Plynofikace objektu SAUNA-areál Jablonex Group a.s. JABLONEX GROUP a.s. rekonstukce způsobuvytápění a ohřevu TUV...PK
2007 Plynofikace a ohřev TUV v objektu ZK JABLONEX GROUP a.s. rekonstrukce plynovodu vč.reg.sestav,úprava způsobu ohřevuu TUV..letní provoz-PK
2006      
2006 Oprava ohřevu TUV…Domov důchodců JBC MVV Energie CZ s.r.o. oprava ohřevu TUV
2006 Horkovod-Hostinné KRPA Hostinné a.s. výstavba rozvodů CZTa 20 ks OPS v městě Hostinné vč.ohřevu TUV
2006 Rekonstrukce vytápění-MODEL OBALY CZ a.s. Hostinné Model Obaly CZ a.s. rekonstrukce způsobu ÚT a TUV
2006 VS EC 23 - JBC …oprava ohřevu TUV Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava VS pára…ohřev TUV
2006 VS EC 31 - JBC …oprava ohřevu TUV Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava VS pára…ohřev TUV
2006 Rekonstrukce ohřevu TUV…VS Jablonex JABLONEX a.s. rekonstrukce ohřevu TUV VS pára/TUV
2006 Výroba OPS …dílny CZT Děčín GENOPE a.s. výroba a montáž OPS vč.M+R
2006 Oprava a rekonstrukce energetických zařízení SŠŘaS JBC PD rekonstrukce VS pára/voda a úprava OS
2006 Oprava parního hospodářství moštovna Lažany Moštovna Lažany s.r.o. úprava parního systému a HUP PK
2006 Real.úsp.opatření-Ostrožná 35-opava MZM Opava úprava OS-regulace OS,montáž TRV
2006 Rekonstrukce ÚT…Dietrichsteinský palác Tenza a.s. úprava OS-regulace OS,montáž TRV,rekonstrukce VS pára/voda
2006 Rekonstrukce PK-Nádražní okruh 33-Opava MZM Opava rekonstrukce PK
2006 Rekonstrukce PK hotel Silent Harrachov-odstr.vad a nedodělků Brano-Ateso a.s. rekonstrukce PK
2005      
2005 Oprava topného systému - kotelna Jaroměř ESPO s.r.o. oprava vytápění a části ZTI
2005 Technické vybavení rodinného domu manželů Úlehlových man.Úlehlovi technické vybavení RD(ÚT,ZTI,kanalizace)
2005 Plynový kotel-objekt Vrátnice, závod Ornela - JBC Ornela a.s. úprava způsobu vytápění-PK
2005 Připojení objektových předávacích stanic "Na Magistrále" MTH Kolín s.r.o. OPS vč.připojení
2005 Připojení ČP "Na Magistrále" na rozvody CZT MTH Kolín s.r.o. napojení OPS na rozvody CZT
2005 Energeticky úsporná zařízení "DKV BOHUMÍN" MVV EPS PRAHA a.s. plynofikace areálu DKV Bohumín..13 x PK
2005 Plynofikace areálu ČD Lovosice Siemens s.r.o. rekonstrukce PK..3ks
2005 Úprava ohřevu EX klub + TUV a PK vrátnice Ornela a.s. rekonstrukce způsobu vytápění na PK
2005 VS EC 23 - JBC...oprava ohřevu TUV Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava VS pára…ohřev TUV
2005 VS EC 31-JBC...oprava ohřevu TUV Jablonecká teplárenská a realitní a.s. oprava VS pára…ohřev TUV
2005 Dodávka 1 ks sestavy ohřevu TUV...KOVO INSTALA-MONT s.r.o. sestavy ohřevu TUV
2005 Rekonstrukce plynové kotelny -hotel Sylent Harrachov Brano-Ateso a.s. rekonstrukce PK
2005 Rekonstrukce ÚT a PK- ZŠ Rokytnice n.Jiz město Rokytnice n.J. rekonstrukce PK
2005 Úprava aregulace topného systému Tyršova ulice SZM Opava úprava OS-regulace OS,montáž TRV
2005 Rekonstrukce a plynofikace kotelny, KOMENSKÉHO 10-OPAVA RENOSTAV rekonstrukce PK
2005 Rekonstrukce vytápění a přípojka plynu … ARBORETUM - OPAVA SZM OPAVA rekonstrukce PK a topného systému,solární systém
2004      
2004 Energeticky úsporná zařízení … "DKV BOHUMÍN" MVV EPS PRAHA plynofikace areálu DKV Bohumín..13 x PK
2004 Dodávka OPS - HOLÝ VRCH MVV enservis s.r.o. výroba OPS 31 ks vč.ohřevu TUV
2004 Rekonstrukce otopných soustav VSETÍN … dodávka OPS MVV enservis s.r.o. montáž OPS vč.připojení
2004 Rekonstrukce PK - KRYSTAL … PRAHA - VELESLAVÍN MVV EPS PRAHA rekonstrukce PK
2004 Tepelný napaječ PROSEČ 3.etapa - "Modernizace VS RADNICE" Jablonecká teplárenská a realitní a.s. rekonstrukce VS pára/voda
2004 OVS KOLÍN - II a III.etapa …… připojení MTH Kolín s.r.o. výstavba a montáž OPS vč. M+R
2004 Připojení mateřské školy Dvořákova na CZT VRCHLABÍ Teplo Krkonoše s.r.o. rekonstrukce OPS vč. M+R
2004 Rehabilitační centrum…BRANO ATESO a.s. - JBC Brano-Ateso a.s. výstavba OS se směš.uzly vč. M+R
2004 Dodávka 2 ks sestav ohřevu TUV … KOVO INSTALA-MONT s.r.o. sestavy ohřevu TUV
2004 Rek. tep. hosp. - "Psychatrická léčebna - KOSMONOSY" Landis Gyr rekonstrukce OS,výstavba PK a směš.uzlů
2004 Oprava UT - domek hrázného … VD BEDŘICHOV Povodí Labe ČR rekonstrukce el.kotelny a regulace OS
2004 Plynofikace výrobního závodu TECHNOSKLO TECHNOSKLO Držkov rekonstrukce PK
2004 Výroba sestav připravy UT a ohřevu TUV … celkem 3 ks-Kolín MTH Kolín výroba OPS vč. M+R
2004 Parní výměník tepla … Dr.RANDY č.p.22 - JBC ing.Vaner výstavba a montáž VS pára/voda
Ostatni      
Ostatni Výstavba tepelných sítí a KPS - Děčín ČKD DIZ Praha výstavba rozvodů CZTa 126 ks OPS v městě děčín
Ostatni Přestavba topného systému - DINASKA Svitavy MVV EPS Praha rekonstrukce způsobu vytápění-PK
Ostatni Sestavy ohřevu TUV-budova Motokov Praha ČKD DIZ Praha sestavy ohřevu TUV
Ostatni VS Kaufland-JBC Jablonecká teplárenská a realitní a.s. rekonstrukce VS pára-voda vč.ohřevu TUV
Ostatni Zlatý jelen-oprava VS Jablonecká teplárenská a realitní a.s. rekonstrukce VS pára-voda,vč.ohřevu TUV
Ostatni Tepelný napaječ PROSEČ JBC - I.etapa Tenza a.s. výstavba OPS…Na Vršku
Ostatni Tepelný napaječ PROSEČ JBC - II.etapa MVV enservis výstavba OPS…Na Vršku vč.ohřevu TUV
Ostatni Přestavba VS - ZŠ Vrchlabí   výstavba OPS vč.ohřevu TUV
Ostatni OVS Kolín-I.Etapa MTH Kolín s.r.o. výstavba a montáž OPS vč.M+R
PROJEKCE TVB s.r.o.
Tyršova 407,
Velký Osek, 281 51

tel.: +420 602 448 072

e-mail:
projekcetvb@projekcetvb.cz

IČO: 64050807
DIČ: CZ64050807